image

Teithiau Cerdded Caernarfon


Teithiau cerdded tywysedig o amgylch tref hanesyddol Caernarfon

Y Daith

Teithiau cerdded o amgylch tref hanesyddol Caernarfon


Taith gerdded yn dangos i bobl leol, ymwelwyr, cymdeithasau a grwpiau ysgol o amgylch Caernarfon ac yn egluro am hanes y dref, o'r canol oesoedd hyd at heddiw. Mae'r daith yn cynnwys gwybodaeth am Gastell Caernarfon o 1090 i'r 21ain ganrif, waliau'r dref a hanes llechi a morwrol Caernarfon. Gallwch hefyd ddysgu am hanes Rhufeinig Caernarfon.

CostDavid Lloyd George

Mae'r daith yn cymryd tua 1¼ awr, ac mae'n addas i blant (mae'n rhaid i blant bod yng nghwmni oedolyn).

- Oedolion: £10
- Plant o dan 16 oed: £5
- Ticed teulu (2 oedolyn, 2 plentyn): £25
- Plant dan 5: am ddim

Mae'n rhaid i'r teithiau gael ei bwcio ymlaen llaw ac mae'r teithiau'n cychwyn am 11 o'r gloch o gerflun David Lloyd George ar y Maes, wrth ymyl y Castell. Os yw amser arall yn fwy cyfleus, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni eich dymuniad, hyd yn oed os ydych yn bwcio ar yr un diwrnod.

Mae busnesau lleol a lletywyr yn cefnogi'r teithiau a chydnabyddir y teithiau gan:
- Cyngor Gwynedd
- Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
- HWB Caernarfon

Taith Caer Rufeinig SegontiumCaer Rufeinig Segontium

Taith arall efallai dymunwch ei gymryd yw Caer Rufeinig Segontium yng Nghaernarfon. Nid yw taith Segontium yn cael ei gweithredu fel taith ar wahân, ond mae'n cael ei chyfuno â thaith tref Caernarfon. Sefydlwyd Segontium gan Agricola yn 77 OC ac roedd yn gartref i 1,000 o filwyr cynorthwyol. Arhosodd y Rhufeiniaid yn Segontium am dros 300 mlynedd, tan tua 394 OC - ni chafodd unrhyw gaer arall yng Nghymru ei meddiannu am gyn hired.

Cyfanswm pris taith Caernarfon a thaith Segontium gyda'i gilydd yw:

- Oedolion: £17
- Plant o dan 16 oed: £7
- Ticed teulu (2 oedolyn, 2 plentyn): £42
- Plant dan 5: am ddim

Gadewch gyfanswm o tua 2 awr ar gyfer y ddwy daith gyda'i gilydd. Rhaid bwcio’r daith yma ymlaen llaw hefyd. Mae'r daith yn cychwyn o gerflun David Lloyd George wrth ymyl y castell yng Nghaernarfon. I gyrraedd Segontium mae’n cymryd tua 10 munud i gerdded o ganol Caernarfon.

I archebu'ch lle ar daith gerdded, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â Melissa:

melissa@caernarfonwalks.co.uk | 07873 542 878