image

Teithiau Cerdded Caernarfon


Teithiau cerdded tywysedig o amgylch tref hanesyddol Caernarfon

Cwestiynau Cyffredin

Cewch, ond rhaid bwcio teithiau ymlaen llaw.

Rhaid bwcio teithiau ymlaen llaw ac maent yn cychwyn 11 o’r gloch o gerflun David Lloyd George ar y Maes wrth ymyl y Castell. Bydd eich tywyswr yn gwisgo bathodyn adnabod. Os yw amser arall yn fwy cyfleus, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni eich dymuniad, hyd yn oed os ydych yn bwcio ar yr un diwrnod.

Mae taith tref Caernarfon yn cymryd tua 1¼ awr. Os rydych yn mynd i Segontium ar y daith cyfunol, gadewch gyfanswm o tua 2 awr ar gyfer y ddwy daith.

O leiaf dau berson ac uchafswm o 50.

Gellir talu gyda arian parod, neu ar gyfer archebion grŵp mawr trwy drosglwyddiad banc electronig. Ar hyn o bryd nid ydym yn derbyn taliadau cerdyn.

Mae teithiau cerdded Caernarfon yn cychwyn ac yn gorffen ar y Maes.

Y maes parcio agosaf yw maes parcio Cei Llechi - côd post LL55 2PB. Mae’r maes parcio 1 munud i gerdded o'r Castell.

Nid ydym yn mynd i mewn i Gastell Caernarfon, ond rydych yn edrych ar tu allan i’r Castell a waliau tref Caernarfon. Os ydych chi'n dymuno mynd i mewn i'r Castell bydd angen talu ar wahân yng Nghastell Caernarfon.

Cymraeg neu Saesneg.

Mae croeso i chi ddod â ci sy'n ymddwyn yn dda ar dennyn ar y daith o amgylch Caernarfon.

Esgidiau cadarn neu trainers.

I archebu'ch lle ar daith gerdded, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â Melissa:

melissa@caernarfonwalks.co.uk | 07873 542 878