image

Teithiau Cerdded Caernarfon


Teithiau cerdded tywysedig o amgylch tref hanesyddol Caernarfon

Taith gerdded yn dangos i bobl leol, ymwelwyr, cymdeithasau a grwpiau ysgol o amgylch Caernarfon ac yn egluro am hanes y dref, o'r canol oesoedd hyd at heddiw. Mae'r daith yn cynnwys gwybodaeth am Gastell Caernarfon o 1090 i'r 21ain ganrif, waliau'r dref a hanes llechi a morwrol Caernarfon. Gallwch hefyd ddysgu am hanes Rhufeinig Caernarfon.

Gwybodaeth a Prisiau


Mae'r daith yn cymryd tua 1¼ awr, ac mae'n addas i blant (mae'n rhaid i blant bod yng nghwmni oedolyn). Mae'n rhaid i'r teithiau gael ei bwcio ymlaen llaw ac mae'r teithiau'n cychwyn am 11 o'r gloch o gerflun David Lloyd George ar y Maes, wrth ymyl y Castell. Os yw amser arall yn fwy cyfleus, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i gyflawni eich dymuniad, hyd yn oed os ydych yn bwcio ar yr un diwrnod.

Oedolion: £10

Plant o dan 16 oed: £5

Ticed teulu (2 oedolyn, 2 plentyn): £25

Plant dan 5: am ddim

I archebu'ch lle ar daith gerdded, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â Melissa:

melissa@caernarfonwalks.co.uk | 07873 542 878